Handelsbetingelser

Handelsbetingelser Salgs-, leverings- og betalingsbetingelser træder i kraft 1. maj 2010. GENERELLE BETINGELSER

1.1 Nuværende salgs- og leveringsbetingelser træder i kraft 1. maj 2010.

1.2 Salgs- og leveringsbetingelserne finder anvendelse for samtlige Alfred Aps kunder.

1.3 Vi forbeholder os ret til prisændringer, på baggrund af ændringer i valutaforhold, afgifter pålagt af staten eller lignende.

1.4 Vi forbeholder os ret til annullering af ordrer på udsolgte varer, som ikke længere lagerføres.

1.5 Købet er bindende med mindre en af parterne inden 7 dage fra ordrens modtagelse skriftlig annullerer ordren. For forbrugere gælder en fortrydelsesret på 14 dage fra levering er sket i henhold til pkt.

2.1. Ved varer, som skal produceres eller tilpasses efter kundens individuelle behov, ophører fortrydelsesretten når produktion eller tilpasningen påbegyndes. 1.6 Tvister i anledning af købet og deraf følgende retsforhold, afgøres efter dansk ret ved Sø- og Handelsretten i København. LEVERING 2.2 Alfred Aps er berettiget til at foretage delleverancer og er berettiget til at levere i en afvigende mængde, for så vidt angår antal, størrelser og farver, når blot afvigelsen i forhold til ordren ikke kan anses for væsentlig. 2.2 Levering anses for sket og risikoen overgået til køber, når varen er leveret.

2.3 For at lette kundens kontrol med det modtagne, skal der vedlægges faktura med angivelse af mængde og pris.

2.4 Ved mangler eller fejl i leverancen skal Alfred Aps. underrettes senest 3 arbejdsdage efter varens modtagelse. Alfred sælger kun B2B. Da købet er indgået mellem to virksomheder og i forhold til Aftaleloven er købet ikke omfattet af købeloven. Alfred yder 12 måneders produktgaranti. Dog dækker dette ikke slitage, forkert brug eller mangelfuld vedligeholdelse.

2.5 Kunden har pligt til, ved varens ankomst, at afstemme med faktura (antal kolli) og samtidig konstatere, hvorvidt der er sket skade på emballagen eller varen. Dette skal i påkommende tilfælde anmeldes til transportselskabet gennem anmærkning på fragtbrevet.

2.6 Alle priser er ab lager ekskl. gebyr, emballage og moms. Fragtpriser i e-handelsløsningen er kun gældende i Danmark. Der tages forbehold for tillæg til levering i særlige lande.

2.7 Afsendelse sker normalt indenfor 2-3 hverdage.

3.1 BETALINGSBETINGELSER  – kontant netto ab lager.

3.2 Alfred Aps modtager som betaling Dankort, Visa og MasterCard, samt bankoverførsler.

4.1 RETURNERING AF VARER - Returnering af varer kan kun finde sted efter skriftlig henvendelse til Alfred Aps og skriftlig accept herfra.

4.2 Enhver returneret vare vil blive krediteret til den oprindelige debiterede pris, dog betales returfragten af kunden selv.

4.3 Ved en eventuel returnering, skal en kopi af fakturaen på det returnerede medsendes.

4.4 Specialbestillinger kan ikke returneres. 

5.1 EJENDOMSRET - Ejendomsretten til det solgte forbliver hos Alfred Aps, indtil vare og forsendelse er betalt.